YOUth

Veelgestelde vragen

 

Veelgestelde vragen

 

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over YOUth. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. We staan je graag te woord!

 

 

Meedoen aan YOUth

Als je met je kind meedoet aan YOUth onderteken je voor elk onderzoeksmoment een toestemmingsformulier voor jezelf en je kind. Vanaf 12 jaar tekenen kinderen zelf ook. Op de formulieren staat waar je precies toestemming voor geeft. Als je kind 16 jaar is, tekent je kind zelfstandig voor deelname en is akkoord van ouders/voogd niet meer nodig. Meer informatie over toestemming en de formulieren vind je hier. De toestemmingsformulieren zelf kun je hier bekijken.

Nee, dat hoeft niet. Elke ouder en/of voogd bepaalt zelf of hij of zij meedoet aan YOUth. Ouders en/of voogden tekenen ieder een eigen toestemmingsformulier voor deelname aan ons onderzoek. Op dit formulier bepalen jullie zelf waar je allemaal toestemming voor geeft.

Natuurlijk is het voor ons onderzoek zeer waardevol als beide ouders en/of voogden meedoen, zodat we een goed beeld krijgen hoe kinderen zich ontwikkelen. Maar het is dus niet verplicht.

Houd er rekening mee dat beide ouders en/of voogden wel toestemming moeten geven voor deelname van jullie kind. Je kind kan dus niet meedoen aan YOUth als een van jullie het toestemmingsformulier van je kind niet ondertekent. Jullie tekenen beiden het formulier voordat je kind naar de onderzoeksdag komt. Zonder getekend formulier op de onderzoeksdag mogen wij niet starten met het onderzoek. We moeten jullie dan helaas weer naar huis sturen.

Deelname aan YOUth is vrijwillig. Je kunt altijd zonder opgaaf van reden stoppen, ook tijdens de onderzoeksdag zelf. Ook kun je op elk moment besluiten dat we je gegevens niet meer voor onderzoek mogen gebruiken. Wij houden ons aan de Gedragscode Verzet bij Minderjarigen Dat betekent dat we het onderzoek moeten staken als wij merken dat een kind zich verzet.

Natuurlijk kun je ons altijd bellen of mailen om te overleggen. Misschien kunnen jullie tijdelijk stoppen en een volgende ronde wel meedoen. Wil je je definitief afmelden? Download dan het intrekkingsformulier en stuur het ingevuld en ondertekend naar ons op:

YOUth
KinderKennisCentrum
Antwoordnummer 4179
3500 VB Utrecht

Download de wijzigingskaart en stuur deze naar ons op, of geef wijzigingen digitaal aan ons door. Je kunt ook telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen. 
De onderzoekers van YOUth staan open voor klachten. Bespreek je je klacht liever ergens anders? De klachtenbemiddelaar van het UMC Utrecht kan je als neutraal tussenpersoon informeren en adviseren over de verschillende manieren om een klacht in te dienen. Klachtenbemiddeling UMC Utrecht is bereikbaar via 088-755 62 08. Meer informatie vind je op de website van het UMC Utrecht.

Wil je graag met een onafhankelijk arts overleggen? Neem dan contact op met mevrouw dr. Scheepers, kinder- en jeugdpsychiater en vertrouwensarts voor YOUth. Je kunt bij haar terecht als je je zorgen maakt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de vragenlijsten. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 088 755 63 62 of e-mailadres F.E.Scheepers-2@umcutrecht.nl.

YOUth is een wetenschappelijk onderzoek, en geen screening op ontwikkelingsachterstanden of ziekten. Het kan toch gebeuren dat we bij toeval iets ontdekken. Hoe we met plotselinge ontdekkingen omgaan lees je hier.

We gaan zeer zorgvuldig en strikt vertrouwelijk met jullie gegevens om. YOUth beantwoordt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgebreide informatie over hoe we jouw privacy waarborgen, kun je lezen in onze privacyverklaring. Jullie gegevens zijn alleen beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek: YOUth gebruikt ze nooit voor reclame via bijvoorbeeld e-mail of telefoon.

Mocht je specifieke vragen hebben over het YOUth-onderzoek of over je rechten, zoals in de privacyverklaring benoemd, neem dan contact met ons op via youth@youthonderzoek.nl of via 0800- 400 3040.

Je kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de UUvia privacy@uu.nl of de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMCU via privacy@umcutrecht.nl.

Meer informatie vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Welke vragen we precies gaan beantwoorden met het lichaamsmateriaal weten we nu nog niet. Het onderzoeksgebied ontwikkelt zich erg snel en het kan zomaar zijn dat vragen die we nu hebben, straks achterhaald zijn. De onderzoeksvragen zullen echter altijd gaan over de gedrags- en/of hersenontwikkeling van kinderen. Een onafhankelijke commissie controleert bij iedere onderzoeksvraag die bij ons binnenkomt of de vraag binnen de  toestemming valt die je ons gegeven hebt.

Om een idee te geven van wat we allemaal kunnen meten in het lichaamsmateriaal:

  • In bloed zitten hormonen, voedingsstoffen en erfelijke eigenschappen. Lees hier meer over waarom we bloed prikken.
  • In wangslijmvlies zitten geslachtshormonen, en we gebruiken het voor zogenaamd epigenetisch onderzoek. Simpel gezegd: erfelijk materiaal kan worden aan- of uitgezet worden door wat er in je omgeving gebeurt. Dit kun je zien aan het DNA dat we uit wangslijmvlies halen.
  • In haar kunnen we het stresshormoon of blootstelling aan (schadelijke) stoffen tijdens de zwangerschap zien.
YOUth slaat lichaamsmateriaal op in de Centrale Biobank van het UMC Utrecht: een opslagplaats voor menselijk materiaal zoals buisjes bloed, speeksel of haar. Deze organisatie registreert en beheert verschillende biobanken, bewaakt de kwaliteit van het materiaal en bewaart het veilig voor onbeperkte tijd. Het materiaal blijft zo beschikbaar voor toekomstig onderzoek. Andere studies mogen het materiaal alleen gebruiken als de onderzoeksvraag past binnen datgene waarvoor je nu toestemming geeft. Een speciale commissie ziet daarop toe.

Bekijk hier een animatie over de biobank!

Het is voor ons niet mogelijk om iedereen op voorhand te informeren. Wel kun je op het toestemmingsformulier aangeven dat je op de hoogte gesteld wilt worden van onderzoeksresultaten.  Het lichaamsmateriaal mag alleen worden gebruikt voor onderzoeken die binnen de huidige toestemming vallen.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wij gebruiken de metingen alleen om iets over groepen kinderen te zeggen. Wij zeggen niets over individuele kinderen. Het is een ingewikkeld en kostbaar proces om individuele gegevens aan deelnemers terug te koppelen. Dit komt doordat wij namen, adressen en andere privacygevoelige gegevens scheiden van de onderzoeksresultaten. We vervangen die gegevens door een code, voordat ze gebruikt worden voor verder onderzoek. Lees hier meer over onze werkwijze.

Er is één uitzondering: als wij bij een individuele deelnemer per toeval iets ontdekken waarvoor medische zorg nodig is, dan nemen wij wel contact op met de betreffende deelnemer.

Wil je op de hoogte blijven van de algemene onderzoeksresultaten? Geef dat dan aan op het toestemmingsformulier

Bij YOUth werken we met gestandaardiseerde vragenlijsten. Deze vragen worden wereldwijd gebruikt in onderzoek. Door internationaal dezelfde vragenlijsten te gebruiken, kunnen wetenschappers resultaten uit verschillende onderzoeken met elkaar vergelijken. Wij kunnen en mogen de vragenlijsten en de formulering van de vragen dus niet zomaar aanpassen.

Omdat we zoveel mogelijk informatie willen verzamelen, zijn de vragenlijsten breed van aard. We stellen algemene vragen over bijvoorbeeld je gezin, afkomst of werk, maar ook specifieke vragen over bijvoorbeeld de zwangerschap en bevalling, de taal- en gedragsontwikkeling van je kind, voeding, enzovoort. Je kunt alle vragenlijsten digitaal invullen en tussentijds opslaan.

Bij YOUth vragen we deelnemers om meerdere keren terug te komen voor een onderzoeksdag. De reden daarvoor is dat de ontwikkeling van kinderen beter te onderzoeken is door ze op verschillende leeftijden te meten. Veel ander onderzoek meet de ontwikkeling door verschillende groepen kinderen van verschillende leeftijden te onderzoeken. Ze doen dan bijvoorbeeld een meting, zoals de ouder-kind interactie, bij een groep 5-jarigen en een groep 10-jarigen en die resultaten vergelijken ze met elkaar. Het nadeel is dat de gegevens die je met elkaar vergelijkt niet van hetzelfde kind komen. Door de dezelfde metingen bij hetzelfde kind te doen kunnen we pas écht iets zeggen over de ontwikkeling van een kind. Door heel veel kinderen te onderzoeken kunnen we die kinderen met elkaar vergelijken. Door het grote aantal deelnemers van YOUth zijn de resultaten uit het onderzoek betrouwbaarder dan wanneer er onderzoek wordt gedaan bij een kleine groep. Met andere woorden: de kans dat het resultaat van een onderzoek toeval is, wordt met een grote groep deelnemers kleiner.

Over YOUth Baby & Kind

Tijdens de onderzoeksdagen houden wij zoveel mogelijk rekening met het dagelijkse ritme van je kind. Er is voldoende tijd voor slapen, eten en verschonen. Baby’s en jongere kinderen raken soms vermoeid of kunnen op een gegeven moment geen aandacht meer opbrengen. We houden samen goed in de gaten hoe het gaat en kunnen elk moment pauzeren of stoppen.

Wij houden ons aan de Gedragscode Verzet bij Minderjarigen. Dit betekent dat we het onderzoek moeten staken als wij merken dat een kind zich verzet.

Het is noodzakelijk dat je de ondertekende toestemmingsformulieren meeneemt naar de afspraak voor de eerste 3D-echo bij 20 weken zwangerschap. Zonder deze formulieren kunnen we niet met het onderzoek beginnen. Komt je partner niet mee? Dan moet hij of zij het formulier thuis ondertekenen en zelf de eigen naam en datum van ondertekening invullen, zodat je het kunt meenemen naar de afspraak.

Als je voor een 3D-echo komt is het handig om makkelijk zittende kleding aan te doen. Kom je met je baby, neem dan mee wat op een dag belangrijk is: een trappelzak, knuffel, eigen flesje, (speciale) voeding, speen, enzovoort. Het KinderKennisCentrum heeft allerlei voorzieningen, zoals een slaapkamer met ledikantjes, beddengoed en babyfoon. Ook hebben we speelgoed en boekjes voor baby’s en jonge kinderen. Wij zorgen op onderzoeksdagen voor de lunch, drankjes en snacks.

Een YOUth-onderzoeksdag duurt ongeveer een halve dag. De meeste kinderen die meedoen aan het YOUth-onderzoek doen dat onder schooltijd. Ouders en/of voogden kunnen hierdoor vrij vragen bij de school van hun kind.

Volgens de leerplichtwet hoeft de school hier niet aan mee te werken, maar omdat YOUth een wetenschappelijk onderzoek is en gefinancierd wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, kunnen de scholen uit coulance het kind toch verlof geven. Onze ervaring is dat de meeste scholen hier dan ook aan meewerken.

We verzamelen bloed bij zowel de ouders als bij de baby’s/kinderen die meedoen aan YOUth. Omdat we baby’s niet willen prikken, verzamelen we het bloed via de navelstreng.

Hoe?
Het navelstrengbloed wordt door de behandelend verloskundige of arts na de geboorte van het kind afgenomen. Meteen na de geboorte worden klemmen op de navelstreng gezet (dichtbij de navel van het kind). En daarna doorgeknipt tussen de twee klemmen. De baby is dan los van de placenta en kan bij de ouders liggen. Dit is een standaard handeling, en gebeurt dus bij bijna alle bevallingen. Dus ook als vrouwen niet meedoen aan YOUth. Bij deelnemers van YOUth wordt het navelstrengbloed afgenomen uit het stukje van de navelstreng dat nog aan de placenta vastzit. Hier merken moeder en kind niets van. Dit levert geen risico’s op voor moeder of kind.

Kan navelstrengbloed afgenomen worden bij stamceldonatie?
Als je stamcellen uit de navelstreng wil doneren, dan krijg je wel ons pakket voor afname van het navelstrengbloed mee. Soms blijft er na de afname voor de stamceldonatie nog voldoende bloed in de navelstreng achter. Het bloed voor de stamceldonatie wordt altijd als eerste afgenomen. Blijft er geen bloed meer over na de stamceldonatie, dan stuur je ons pakket ongebruikt terug per post.

Meer informatie over lichaamsmateriaal vind je hier.

Ja, dit kan. Het bloed hoeft voor ons niet direct na de bevalling afgenomen te worden. En we hebben ook niet veel bloed nodig. Na het uitkloppen neemt de verloskundige het buisje bloed voor het YOUth-onderzoek af uit de navelstreng. Lukt het niet om bloed af te nemen na het uitkloppen dan is dat geen probleem. Je stuurt het pakket dan weer ongebruikt terug per post.

De Medisch Ethische Toetsingscommissie UMCU (METC) is van oordeel dat aan YOUth Baby & Kind voor de proefpersoon niet tot nauwelijks een extra risico is verbonden. Daarom vindt de commissie het niet nodig dat wij een extra verzekering afsluiten.
Je krijgt één vergoeding voor de twee echo-bezoeken tijdens de zwangerschap, en je krijgt een paar leuke echofoto’s mee naar huis. Als je samen met je kind naar het KinderKennisCentrum komt, krijg je een vergoeding van 30 euro per onderzoeksdag. Daarnaast hebben we een toepasselijk bedankje voor je kind. Wij vergoeden je reis- en parkeerkosten.

Alles over onze deelstudie naar de hersenontwikkeling rond de geboorte lees je hier.

Bij veel onderzoek – ook bij YOUth – wordt in vragenlijst gevraagd of je kind een jongen of meisje is. Maar lang niet iedereen voelt zich heel duidelijk jongen of meisje, en het invullen van deze vraag naar geslacht kan dan lastig zijn. Waarom dan toch deze vraag bij YOUth?

Bij vragenlijsten gaat het meestal om de biologische sekse en niet of een kind zich jongen of meisje voelt. Daar wordt vaak naar gevraagd omdat jongens en meisjes andere veranderingen doormaken, bijvoorbeeld in de puberteit.

Maar er speelt nog iets anders: vragenlijsten die voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt mag je niet zomaar aanpassen. We werken bij YOUth met gestandaardiseerde vragenlijsten. Dat betekent dat deze vragenlijsten over de hele wereld worden gebruikt voor onderzoek. Door internationaal dezelfde vragenlijsten te gebruiken, kunnen wetenschappers resultaten uit verschillende onderzoeken met elkaar vergelijken. We kunnen en mogen de vragenlijsten en de formulering van de vragen dus niet zomaar aanpassen.

Voelt het gewoon niet goed om een keuze te maken voor een geslacht, dan kan je als deelnemer er altijd voor kiezen om de vragenlijst niet in te vullen. Daar hebben we alle begrip voor.

Meer over het onderzoek

YOUth is een initiatief van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Het onderzoek gebeurt in het KinderKennisCentrum. Op deze pagina stellen wij de medewerkers voor die je bij je bezoek aan het KinderKennisCentrum kunt tegenkomen.

YOUth is een programmaonderdeel van het Consortium on Individual Development (CID), een nationaal onderzoeksinitiatief naar de ontwikkeling van kinderen. Het consortium is tot stand gekomen door middel van een NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) Zwaartekrachtsubsidie in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Het bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft goedkeuring gegeven voor YOUth na een positief oordeel van de Medisch Ethische Toetsingscommissie UMCU (METC). Op de website van het Ministerie van OCW vind je meer informatie over deze goedkeuring. Wij voeren het onderzoek uit volgens de richtlijnen van de Verklaring van Helsinki (2013).