YOUth

Wat gebeurt er als we bij toeval iets ontdekken?

YOUth is een wetenschappelijk onderzoek, en geen screening op ontwikkelingsproblemen of ziekten. Het kan toch gebeuren dat we bij toeval iets ontdekken.

Als we vermoeden dat het voor jullie van belang is, melden we dit aan een bij het onderzoek betrokken arts. Deze overlegt met (medisch) specialisten of het nodig is om hierover contact met jullie op te nemen. Ook kan hij of zij voor jullie een afspraak maken bij deze specialisten.

Ook het lichaamsmateriaal dat we afnemen kan aanwijzingen geven over afwijkingen of ziekten. Een speciaal ingestelde commissie beoordeelt dit, en adviseert zo nodig de onderzoeker om contact met jullie op te nemen.