YOUth

YOUth Baby & Kind

Nieuwe deelnemers kunnen zich niet meer aanmelden voor YOUth. Op website Doe mee aan onderzoek vind je ander onderzoek van de Universiteit Utrecht waar deelnemers voor worden gezocht.

Let op: door corona zijn een aantal dingen anders, dan in de brochure vermeld. Meer informatie vind je bij de coronamaatregelen.


In dit filmpje zie je hoe het onderzoek eruitziet.

Bijdrage aan de wetenschap

Meedoen aan YOUth levert geen persoonlijk voordeel op, maar jullie dragen wel bij aan wetenschappelijke kennis. Dankzij jullie leren onderzoekers meer over hoe de hersenen en het gedrag van opgroeiende kinderen zich ontwikkelen. De uitkomsten kunnen we goed gebruiken in de toekomst. Bijvoorbeeld om zorg en onderwijs te verbeteren, of om te voorkomen dat jongeren in moeilijkheden raken.

Wat betekent meedoen voor mij en mijn kind?

We nodigen je in totaal zes keer uit in het KinderKennisCentrum. Twee keer tijdens de zwangerschap (bij 20 weken en 30 weken zwangerschap) en vier keer samen met je kind (als je kind 5 maanden, 10 maanden, 3 jaar en 6 jaar is) op verschillende momenten in zijn of haar ontwikkeling.

Na de geboorte volgen wij de ontwikkeling van je kind tot hij of zij ongeveer zes jaar is. In totaal nodigen we jullie in deze periode vier keer uit. We willen zo goed mogelijk onderzoeken hoe kinderen zich ontwikkelen terwijl ze opgroeien. Daarom zien we jullie graag een paar keer terug. Dit blijft altijd vrijwillig: je kunt bij elke ronde aangeven of je wel of niet meedoet. Als je wilt stoppen kan dat altijd, ook tijdens de onderzoeksdag.

Hoe zien de onderzoeksdagen eruit?

Op deze pagina’s laten we zien wat je van de onderzoeken tijdens de zwangerschap en na de geboorte van je kind kunt verwachten.

Waar moet je rekening mee houden?

Per bezoek met je kind zijn we ongeveer 2 uur bezig met de verschillende metingen. Als je alle pauzes meerekent ben je ongeveer een halve dag bij ons.  Er is genoeg tijd voor voeden, spelen en slapen. We verstoren jullie dagelijkse routine zo min mogelijk en houden samen goed in de gaten of het tijd is voor een rustmoment. Ook kun je op elk moment aangeven dat je wilt stoppen met het onderzoek. Naast de onderzoeksdagen ben je tijd kwijt aan de online vragenlijsten.

Toestemming

Voor ieder onderzoeksmoment teken je (en indien van toepassing de andere ouder of voogd) toestemmingsformulieren voor jezelf en je kind. De ondertekende formulieren neem je mee naar de onderzoeksdag. Lees hier waar je als deelnemer van YOUth toestemming voor geeft. De toestemmingsformulieren kun je hier bekijken.

Hoe zit het met mijn privacy?

We gaan zeer zorgvuldig en strikt vertrouwelijk met jullie gegevens om. YOUth beantwoordt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgebreide informatie over hoe we jouw privacy waarborgen, kun je lezen in onze privacyverklaring. Jullie gegevens zijn alleen beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek: YOUth gebruikt ze nooit voor reclame via bijvoorbeeld e-mail of telefoon.

Mocht je specifieke vragen hebben over het YOUth-onderzoek of over je rechten, zoals in de privacyverklaring benoemd, neem dan contact met ons op via youth@youthonderzoek.nl of via 0800- 400 3040.

Je kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de UUvia privacy@uu.nl of de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMCU via privacy@umcutrecht.nl.

Meer informatie vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kan ik de resultaten van mijn kind meekrijgen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. We gebruiken de metingen alleen om iets over groepen kinderen te zeggen. We zeggen niets over individuele kinderen. Het is een ingewikkeld en kostbaar proces om individuele gegevens aan deelnemers terug te koppelen. Dit komt doordat wij namen, adressen en andere privacygevoelige gegevens scheiden van de onderzoeksresultaten. We vervangen die gegevens door een code voordat ze gebruikt worden voor verder onderzoek. Lees hier meer over onze werkwijze.

Wat gebeurt er als we iets ontdekken?

YOUth is een wetenschappelijk onderzoek en geen screening op ontwikkelingsachterstanden of ziekten. Het kan toch gebeuren dat we bij toeval iets ontdekken.  Lees hier hoe we omgaan met dat soort toevallige ontdekkingen.

Wil je meedoen?

Lijkt het je leuk om mee te doen en ben je minder dan 19 weken zwanger en woon je in de provincie Utrecht? Vraag dan vrijblijvend ons informatiepakket aan!

Lees ook