YOUth

YOUth Kind & Tiener

Helaas kan je je niet meer aanmelden voor  YOUth Kind & Tiener. Wil je toch een bijdrage leveren wetenschappelijk onderzoek? Kijk dan op de website Doe mee aan onderzoek! van Universiteit Utrecht.

Als je meedoet aan YOUth Kind & Tiener, kom je drie keer naar onze onderzoekslocatie. Het eerste bezoek is als je kind 8, 9 of 10 jaar oud is en voor het laatst als je zoon of dochter ongeveer 16 jaar is. Op deze pagina vind je informatie over de inhoud van de onderzoeksdagen.

Let op: door de beperkte capaciteit op onze huidige locatie zijn de metingen van YOUth Rondom 12 in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Vanwege corona kunnen we tijdens deze meetdag nog geen  MRI-metingen doen. We maken daarvoor een aparte afspraak. Terugkomen voor de MRI is uiteraard niet verplicht.

Door corona zijn een aantal dingen anders, dan in de brochure vermeld. Meer informatie vind je bij de coronamaatregelen.

Inhoud Onderzoeksdag

MRI-meting

We meten de hersenactiviteit in een MRI-scanner. Dat kan best spannend zijn. We hebben een speciale oefenscanner waarin kinderen eerst kunnen wennen. Meer over het MRI-onderzoek lees je hier.

Oogbewegingsonderzoek

We meten het kijkgedrag van je kind met een speciale eyetracking-computer: deze registreert oogbewegingen terwijl je zoon of dochter naar filmpjes en plaatjes op het scherm kijkt.

Een meisje voert een computertaak uit Computertaken

Je kind voert een aantal korte taken op de computer uit. Hiermee komen we meer te weten over gedrag in sociale situaties, keuzegedrag en reactievermogen.

Puzzelen

Je kind puzzelt, speelt spelletjes en maakt rekensommen.

Ouder-kind interactie

Jullie voeren een gesprek en zoeken samen naar oplossingen. We maken een filmopname zodat de onderzoekers jullie interactie kunnen bestuderen.

Wangslijmvlies wordt afgenomen bij een deelnemend kind. Lichaamsmateriaal

We nemen tijdens elk bezoek bij je kind bloed en wangslijmvlies,  een plukje hoofdhaar en wat speeksel af. Bij de ouder die meekomt nemen we eenmalig bloed en wangslijmvlies af. Uit dit lichaamsmateriaal kunnen we veel informatie halen, bijvoorbeeld over erfelijke eigenschappen (DNA), hormonen en afweerstoffen. Als jullie geen lichaamsmateriaal willen afstaan kunnen jullie nog steeds meedoen aan YOUth. Lees hier hoe we lichaamsmateriaal afnemen.

Vragenlijsten

We vragen alle kinderen die meedoen en hun ouders of voogden om online vragenlijsten in te vullen. Ouders kunnen dit (deels) tijdens de onderzoeksdag doen, of op hun gemak thuis. De vragenlijsten gaan onder andere over algemene informatie van de ouders, het verloop van de zwangerschap en de bevalling, de taal- en gedragsontwikkeling van het kind, de leefstijl en het welzijn van de ouder(s) en het kind.

Wat betekent meedoen voor mij en mijn kind?

We willen zo goed mogelijk onderzoeken hoe kinderen zich ontwikkelen terwijl ze opgroeien. Het is daarom belangrijk dat jullie meerdere jaren meedoen. Dit blijft altijd vrijwillig: je geeft bij elke ronde opnieuw aan of weer wil meedoen of niet. Als jij of je kind wil stoppen kan dat altijd, ook tijdens de onderzoeksdag.

Een onderzoeksdag bij YOUth duurt ongeveer een hele werk- of schooldag. Kinderen kunnen hiervoor vrij vragen van school. Als jullie dit niet willen, kunnen jullie ook in het weekend komen. Jullie zijn verder tijd kwijt aan de vragenlijsten.  Sommige kinderen vinden het vervelend om stil te liggen in de MRI-scanner.

Toestemming

Voor ieder onderzoeksmoment teken je (en indien van toepassing de andere ouder of voogd) toestemmingsformulieren voor jezelf en je kind. De ondertekende formulieren neem je mee naar de onderzoeksdag. Lees hier waar je als deelnemer van YOUth toestemming voor geeft.

Hoe zit het met mijn privacy?

We gaan zeer zorgvuldig en strikt vertrouwelijk met jullie gegevens en lichaamsmateriaal om. Lees hier hoe we met gegevens van deelnemers omgaan.

Wat gebeurt er als we iets ontdekken?

YOUth is een wetenschappelijk onderzoek, en geen screening op ontwikkelingsachterstanden of ziekten. Toch kan het gebeuren dat we bij toeval iets ontdekken.  Lees hier hoe we omgaan met dat soort toevallige ontdekkingen.

Kan ik de resultaten van mijn kind meekrijgen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wij gebruiken de metingen alleen om iets over groepen kinderen te zeggen. Wij zeggen niets over individuele kinderen. Het is een ingewikkeld en kostbaar proces om individuele gegevens aan deelnemers terug te koppelen. Dit komt doordat we namen, adressen en andere privacygevoelige gegevens scheiden van de onderzoeksresultaten. We vervangen die gegevens door een code, voordat ze gebruikt worden voor verder onderzoek. Lees hier meer over onze werkwijze.

Lees ook