YOUth

YOUth Kind & Tiener

Helaas kan je niet meer aanmelden voor  YOUth Kind & Tiener. Wil je toch een bijdrage leveren wetenschappelijk onderzoek? Kijk dan op de website Doe mee aan onderzoek! van Universiteit Utrecht.

Op deze pagina vind je informatie over de inhoud van de onderzoeksdagen.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. De volgorde van de onderzoeken staat niet vast. Op de dag zelf krijg je een planning voor het bezoek. We hebben het onderzoek ingekort, je bent nu een halve dag bij ons. Het kost dus minder tijd om mee te doen.

MRI-meting

We meten de hersenactiviteit in een MRI-scanner. Dat kan best spannend zijn. We hebben een speciale oefenscanner waarin kinderen eerst kunnen wennen. Meer over het MRI-onderzoek lees je hier.

Computertaken

Je kind voert een aantal korte taken op de computer uit. Hiermee komen we meer te weten over gedrag in sociale situaties, keuzegedrag en  reactievermogen.

Virtual Reality taak

Deze taak is nieuw. Je kind doet een virtual reality taak en krijgt hiervoor een VR-headset op. Met deze taak krijgen we meer inzicht in het keuzegedrag van je kind.

Lichaamsmateriaal

We nemen tijdens elk bezoek bij je kind bloed en wangslijmvlies,  een plukje hoofdhaar en wat speeksel af. Bij de ouder die meekomt nemen we eenmalig bloed en wangslijmvlies af. Uit dit lichaamsmateriaal kunnen we veel informatie halen, bijvoorbeeld over erfelijke eigenschappen (DNA), hormonen en afweerstoffen. Als jullie geen lichaamsmateriaal willen afstaan kunnen jullie nog steeds meedoen aan YOUth. Lees hier hoe we lichaamsmateriaal afnemen.

Vragenlijsten

We vragen alle kinderen die meedoen en hun ouders of voogden om online vragenlijsten in te vullen. Ouders kunnen dit (deels) tijdens de onderzoeksdag doen, of op hun gemak thuis. De vragenlijsten gaan onder andere over algemene informatie van de ouders, het verloop van de zwangerschap en de bevalling, de taal- en gedragsontwikkeling van het kind, de leefstijl en het welzijn van de ouder(s) en het kind.

Wat betekent meedoen voor mij en mijn kind?

We willen zo goed mogelijk onderzoeken hoe kinderen zich ontwikkelen terwijl ze opgroeien. Het is daarom belangrijk dat jullie meerdere jaren meedoen. Dit blijft altijd vrijwillig: je geeft bij elke ronde opnieuw aan of weer wil meedoen of niet. Als jij of je kind wil stoppen kan dat altijd, ook tijdens de onderzoeksdag.

Een onderzoeksdag bij YOUth duurt ongeveer een halve werk- of schooldag. Kinderen kunnen hiervoor vrij vragen van school. Als jullie dit niet willen, kunnen jullie ook in het weekend komen. Verder zijn jullie tijd kwijt aan de vragenlijsten.  En in de MRI-scanner moet je een tijd stil liggen; sommige kinderen vinden dat vervelend.

Toestemming

Als je met je kind meedoet aan YOUth onderteken je voor elk onderzoeksmoment een toestemmingsformulier voor jezelf en je kind. Vanaf 12 jaar tekenen kinderen zelf ook op het toestemmingsformulier. Als je kind 16 jaar is, tekent je kind een eigen toestemmingsformulier. Een handtekening van de ouder(s) is dan niet meer nodig. Dat betekent dus ook dat je kind vanaf 16 jaar zelf beslist over deelname aan YOUth. We hopen dat je ook dan als ouder gewoon deelnemer blijft. Je krijgt dan vragenlijsten om in te vullen. Hiervoor vul je als ouder apart een toestemmingsformulier in.

Op de formulieren staat waar je precies toestemming voor geeft. Meer informatie over toestemming en de formulieren vind je hierDe toestemmingsformulieren kun je hier bekijken.

Hoe zit het met mijn privacy?

We gaan zeer zorgvuldig en strikt vertrouwelijk met jullie gegevens om. YOUth beantwoordt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgebreide informatie over hoe we jouw privacy waarborgen, kun je lezen in onze privacyverklaring. Jullie gegevens zijn alleen beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek: YOUth gebruikt ze nooit voor reclame via bijvoorbeeld e-mail of telefoon.

Mocht je specifieke vragen hebben over het YOUth-onderzoek of over je rechten, zoals in de privacyverklaring benoemd, neem dan contact met ons op via youth@youthonderzoek.nl of via 0800- 400 3040.

Je kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de UUvia privacy@uu.nl of de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMCU via privacy@umcutrecht.nl.

Meer informatie vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wat gebeurt er als we iets ontdekken?

YOUth is een wetenschappelijk onderzoek, en geen screening op ontwikkelingsachterstanden of ziekten. Toch kan het gebeuren dat we bij toeval iets ontdekken.  Lees hier hoe we omgaan met dat soort toevallige ontdekkingen.

Kan ik de resultaten van mijn kind meekrijgen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wij gebruiken de metingen alleen om iets over groepen kinderen te zeggen. Wij zeggen niets over individuele kinderen. Het is een ingewikkeld en kostbaar proces om individuele gegevens aan deelnemers terug te koppelen. Dit komt doordat we namen, adressen en andere privacygevoelige gegevens scheiden van de onderzoeksresultaten. We vervangen die gegevens door een code, voordat ze gebruikt worden voor verder onderzoek. Lees hier meer over onze werkwijze.

Lees ook