Logo Universiteit Utrecht

YOUth

Waarom geven we geen individuele resultaten terug?

 

YOUth houdt je als deelnemer op de hoogte van de algemene onderzoeksresultaten. Daarbij zeggen wij alleen iets over groepen kinderen. Misschien vraag je je af waarom wij geen individuele resultaten teruggeven. Daarom vertellen we graag iets meer over onze werkwijze.

Het is een ingewikkeld en kostbaar proces om individuele gegevens aan deelnemers terug te koppelen. Dit komt doordat wij namen, adressen en andere privacygevoelige gegevens scheiden van de onderzoeksresultaten. We vervangen die gegevens door een code, voordat ze gebruikt worden voor verder onderzoek.

Onderzoekers zien alleen deze code, en kunnen de onderzoeksresultaten niet herleiden tot jou of je kind. Dit zorgt dat we jullie privacy zo goed mogelijk kunnen beschermen, maar hierdoor is het ook erg moeilijk om resultaten aan individuele deelnemers terug te koppelen.

Daarom geven we alleen resultaten op groepsniveau terug. Via het toestemmingsformulier kun je aangeven of je deze informatie wilt ontvangen. We publiceren deze algemene resultaten ook op onze website.

Geen testuitslag

Wij willen benadrukken dat YOUth geen screening is op ontwikkelingsachterstanden of ziekten. Wij verzamelen bij ieder kind zoveel mogelijk gegevens, maar testen kinderen niet afzonderlijk op bijvoorbeeld afwijkingen. Er is dus geen sprake van een testuitslag per kind.

De gegevens van alle kinderen bij elkaar vormen straks één grote berg informatie van onschatbare waarde: een basis voor toekomstig onderzoek naar vragen rondom kinderontwikkeling.

Er is één uitzondering: als wij bij een individuele deelnemer per toeval iets ontdekken waarvoor medische zorg nodig is, dan nemen wij wel contact op met de betreffende deelnemer.

Welke gegevens verzamelen wij?

Via YOUth verzamelen onderzoekers zoveel mogelijk gegevens over hoe kinderen zich ontwikkelen. Het onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen die allemaal verschillende soorten informatie opleveren:

  • Vragenlijsten over diverse onderwerpen
  • Hersenactiviteit meten via EEG of MRI
  • Oogbewegingsonderzoek (eyetracking)
  • Computertaken
  • Puzzel- en kennistaken
  • Lichaamsmateriaal afnemen zoals bloed, haar, wangslijmvlies en speeksel
  • Interactie observeren tussen ouder en kind