YOUth

Nieuwsberichten

YOUth stopt op 31 oktober 2023. Wat betekent dat voor deelnemers?

Beste YOUth-deelnemer,

Wat fijn dat je samen met je kind meedoet aan YOUth! Zonder deelnemers kunnen wij geen onderzoek doen naar de ontwikkeling van kinderen. Ik wil je informeren over de ontwikkelingen en de toekomst van YOUth. Als het goed is heb je hier ook een mail over ontvangen. Mocht je de mail niet hebben gekregen dan kan het zijn dat de mail in je spam terecht is gekomen. Zo niet, neem dan even contact met ons op.

In 2013 hebben we voor het YOUth-onderzoek een grote subsidie gekregen (de zogenaamde Zwaartekrachtsubsidie) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze subsidie heeft een looptijd van tien jaar en eindigt op 31 oktober 2023. Er is dan geen geld meer voor het verder verzamelen van gegevens en daarom gaan we na 31 oktober 2023 stoppen met de meetrondes van YOUth.

Voor deelnemers van YOUth Baby & Kind betekent dit dat we tot 31 oktober 2023 metingen doen in de meetrondes Rondom 0, Rondom 3 en Rondom 6. Het kan zijn dat je niet meer voor de volgende meting wordt uitgenodigd, omdat je kort geleden al bij ons bent geweest.

Voor deelnemers van YOUth Kind & Tiener zijn de de metingen al per 1 december 2022 gestopt, vanwege een personeelstekort. Jullie worden dus niet meer uitgenodigd voor een nieuwe meetronde.

Het is heel jammer dat we niet alle kinderen tijdens alle meetrondes kunnen onderzoeken, toch kan ik niet genoeg benadrukken dat de gegevens van je bezoeken tot nu toe ongelofelijk waardevol zijn voor onderzoek naar kinderontwikkeling.

Mogen we je benaderen voor vervolgonderzoek?

Er zijn twee manieren om toch bij onderzoek van YOUth en/of van de Universiteit Utrecht betrokken te blijven. De uitleg vind je hieronder.

1. Mogelijk vervolgonderzoek (graag invullen of we je mogen benaderen)
2. Online onderzoek om thuis te doen

Vervolgonderzoek:

We hopen dat er in de toekomst mogelijkheden zijn om YOUth te vervolgen. Ik wil je daarom vragen of we je contactgegevens (zie kopje 1A van de privacyverklaring) mogen bewaren om je na 31 oktober 2023 te kunnen benaderen voor mogelijk vervolgonderzoek. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming mogen we je niet meer benaderen. Als je toestemt, doe je nog niet automatisch mee aan nieuw onderzoek. Je beslist voor elk onderzoek opnieuw of je meedoet. Geef je keuze ook door als je na 31 oktober 2023 niet benaderd wil worden.

Geef je keuze door via de (persoonlijke) link die je per mail ontvangt. 

N.b. Het kan zijn dat je deze mail twee keer ontvangt. Dan gebruiken jij en je partner waarschijnlijk hetzelfde e-mailadres. Voor de toestemming voor het bewaren van de gegevens is het belangrijk dat jullie allebei deze toestemming geven door ieder op een eigen link in de verschillende mails te reageren. Mocht je hier vragen over hebben, dan kan je ons bellen.

Online onderzoek:

Binnenkort ontvang je van ons een uitnodiging voor een online platform van YOUth. Via dit platform bieden we korte onderzoeken aan die je thuis kan doen. Meer informatie volgt later, dit staat los van de toestemming voor het bovengenoemde vervolgonderzoek.

Wat gebeurt er met de YOUth-data?

Ik vind het heel bijzonder dat je tijd hebt vrijgemaakt om samen met je kind mee te doen aan ons onderzoek. We hebben daardoor in de afgelopen jaren een schat aan gegevens over de ontwikkeling van kinderen kunnen verzamelen waarmee we nog jaren onderzoek kunnen doen. Meer informatie over hoe we dat doen lees je in deze blog.

Meer informatie is ook te vinden bij de veelgestelde vragen. Staat het antwoord op je vraag er niet bij, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via youth@youthonderzoek of 0800 – 400 3040 (gratis).

Met vriendelijke groet,
Prof. Dr. Chantal Kemner,
Hoofdonderzoeker YOUth-onderzoek