YOUth

Veel gestelde vragen over einde van YOUth

 

Veelgestelde vragen

 

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over  het einde van YOUth. Als deelnemer heb je daar in februari 2023 een mail over ontvangen. Mocht je de mail niet hebben gekregen dan kan het zijn dat de mail in je spam terecht is gekomen. Zo niet, neem dan even contact met ons op. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. We staan je graag te woord!

 

 

YOUth stopt per 31 oktober 2023. Wat betekent dat voor mij als deelnemer?

Jullie deelname aan YOUth is altijd van grote waarde. In de afgelopen tien jaar hebben jullie bijgedragen aan een uniek onderzoek met een schat aan gegevens over de ontwikkeling van kinderen. De gegevens die we nu nog kunnen verzamelen over ontwikkeling van kinderen en tieners is voor veel onderzoekers interessant en met deze gegevens kunnen zij nog jaren onderzoek doen. Ook al zijn niet alle metingen gedaan, het feit dat er meerdere metingen zijn (ook als dat maar twee metingen zijn) van één kind maakt dat juist de bijdrage van deelnemers van YOUth zo interessant is voor onderzoekers.

Waarom zijn meerdere metingen van één kind zo interessant?
Bij YOUth vragen we deelnemers om meerdere keren terug te komen voor een onderzoeksdag en de reden daarvoor is dat de ontwikkeling van kinderen beter te onderzoeken is door ze op verschillende leeftijden te meten. Veel ander onderzoek meet de ontwikkeling door verschillende groepen kinderen van verschillende leeftijden te onderzoeken. Ze doen dan bijvoorbeeld een meting, zoals de ouder-kind interactie, bij een groep 5-jarigen en een groep 10-jarigen en die resultaten vergelijken ze met elkaar. Het nadeel is dat de gegevens die je met elkaar vergelijkt niet van hetzelfde kind komen. Door de dezelfde metingen bij hetzelfde kind te doen kunnen we pas écht iets zeggen over de ontwikkeling van een kind.

Door heel veel verschillende kinderen te onderzoeken kunnen we die kinderen met elkaar vergelijken. Door het grote aantal deelnemers van YOUth zijn de resultaten uit het onderzoek betrouwbaarder dan wanneer er onderzoek wordt gedaan bij een kleine groep. Met andere woorden: de kans dat het resultaat van een onderzoek toeval is, wordt met een grote groep deelnemers kleiner.

Kortom, we zouden heel blij zijn als jullie dit jaar nog willen langskomen. Voor de wetenschap is dat heel waardevol! 

We weten nu niet precies of er vervolgonderzoek komt en wat voor soort vervolgonderzoek dat is. Je geeft nu nog geen toestemming voor specifiek onderzoek. Je geeft alleen toestemming voor het feit dat we je gegevens mogen bewaren, zodat we je kunnen uitnodigingen voor vervolgonderzoek. Als je daar akkoord op geeft, beslis je per onderzoek of je daar aan mee doet of niet.

Om welk soort vervolgonderzoek gaat het?
De kans dat een wetenschapper zo’n grote subsidie krijgt dat alle YOUth-deelnemers (ruim 4.000)  opnieuw onderzocht kunnen worden is niet  groot. Maar voor wetenschappers met een kleinere subsidie kan het wel degelijk interessant zijn om de YOUth-gegevens aan te vullen met nieuwe gegevens van YOUth-deelnemers.

Een voorbeeld is onderzoek naar taalontwikkeling: een onderzoeker kan bijvoorbeeld onderzoek doen naar taalontwikkeling en daarvoor de kinderen uitnodigingen die niet alle meetrondes via YOUth hebben kunnen doen. Of een ander voorbeeld: kinderen waarvan we nu een of twee MRI-scans hebben, kunnen gevraagd worden om nog een keer terug te komen voor een MRI-scan zodat de verschillende scans op verschillende scans met elkaar vergeleken kunnen worden.

Het aantal deelnemers dat gemeten kan worden en het aantal onderzoeken dat afgenomen kan worden zal afhankelijk zijn van het geld dat een wetenschapper heeft.

Onderzoeker Caroline Junge heeft bijvoorbeeld subsidie gekregen voor taalonderzoek. Mogelijk zal zij specifieke YOUth-deelnemers willen vragen om aanvullende gegevens te verzamelen.

We werken nu al bijna tien jaar aan het verzamelen van YOUth-data en met die data wordt door de YOUth-wetenschappers al mooi onderzoek gedaan. Op deze pagina vind je samenvattingen van de wetenschappelijke publicaties die geschreven zijn met YOUth-data. Je vindt hier niet van alle wetenschappelijke publicaties een samenvatting, omdat sommige publicaties erg technisch zijn en meer gaan over hoe de metingen uitgevoerd zijn. Alle wetenschappelijke publicaties vind je op de website van Universiteit Utrecht. Houd er rekening mee dat de publicaties allemaal in het Engels geschreven zijn.

YOUth-onderzoekers Gijs Holleman en Chantal Kemner beschrijven in de blog ‘Op zoek naar de puzzelstukjes van kinderontwikkeling’  waarom YOUth uniek is, wat het belang van onderzoek zoals YOUth is en wat YOUth tot nu toe aan resultaten heeft opgeleverd. .

Alle wetenschappelijke artikelen die gepubliceerd worden met YOUth-data worden op de website van de Universiteit Utrecht. Houd er rekening mee dat deze publicaties in het Engels geschreven zijn en voor leken soms best ingewikkeld kunnen zijn.

Onderzoekers van buiten de Universiteit Utrecht mogen de gecodeerde gegevens (gegevens zijn niet herleidbaar naar jou als persoon) ook gebruiken voor ander onderzoek dan YOUth. Het kan dus zijn dat we jullie gecodeerde gegevens en lichaamsmateriaal delen met andere onderzoekers/instellingen, zodat we met hen kunnen samenwerken. Dit kunnen onderzoekers/instellingen zijn in landen binnen de EU waar de AVG ook van toepassing is. Als we samenwerken met onderzoekers/instellingen in landen buiten de EU waar de AVG niet geldt, doen we dat alleen als we kunnen waarborgen dat gegevens veilig gedeeld en passend beschermd kunnen worden conform de AVG. Wanneer dit niet mogelijk is, delen we de gegevens niet buiten de EU.

Alleen wetenschappers die werken voor een erkend onderzoeksinstituut, zoals een universiteit (dus geen commerciële organisaties) kunnen een aanvraag indienen bij YOUth. De projectmanager van YOUth beoordeelt of de gegevens van de onderzoeker kloppen, en of ze inderdaad werken bij een erkend onderzoeksinstituut. Ook kijkt de projectmanager of de onderzoeksvraag past binnen de toestemming die de deelnemers hebben gegeven; het moet bijdragen aan kennis over de ontwikkeling van kinderen.

De wetenschappers tekenen een contract waarin staat dat ze de data niet met anderen mogen delen en dat ze data die ze gebruikt hebben daarna van hun eigen computer moeten verwijderen.

Meer informatie vind je in de blog Een schat aan YOUth-data: hoe en met wie delen we deze data?

Het e-mailadres youth@youthonderzoek.nl blijft bestaan. Via dit e-mailadres kan je contact opnemen met medewerkers van Universiteit Utrecht. Ook deze website van YOUth blijft (www.youthonderzoek.nl) bestaan, hier kan je  na de looptijd van de studie het intrekkingsformulier downloaden. Ook alle andere informatiebrochures blijven beschikbaar via de website. 

Via mijnYOUth kan je als deelnemer van YOUth meedoen aan extra (online) onderzoeken. Dat kunnen vragenlijsten zijn voor ouders en/of kinderen maar ook taken of mini-games (meestal voor kinderen). Dit zijn allemaal onderzoeken dieje thuis via een computer of laptop kan doen. Op die manier kunnen onderzoekers aanvullende informatie verzamelen over kinderontwikkeling. Je beslist zelf of je mee wil doen aan mijnYOUth. Wel of niet meedoen heeft verder geen invloed op de ‘gewone’ deelname aan YOUth.

Geef je toestemming voor deelname aan mijnYOUth, dan beslis je bij elk nieuw onderzoek of je wel of niet aan het betreffende onderzoek meedoet. Door mee te doen verzamel je punten waarmee je spaart voor cadeaubonnen.

Onderzoek via de persoonlijke mijnYOUth-pagina gaat hopelijk door zodra YOUth-onderzoek is afgerond, dus na 31 oktober 2023.

Stop je met YOUth, dus vóór 31 oktober, dan stopt deelname aan YOUth-pagina niet automatisch. Je moet je apart afmelden via de persoonlijke mijnYOUth-pagina.