Logo Universiteit Utrecht

YOUth

YOUth Kind & Tiener

YOUth Kind & Tiener volgt 3.000 kinderen vanaf 8, 9 of 10 jaar tot ze ongeveer 16 zijn. Woon je in de provincie Utrecht en wil je meedoen? Vraag dan vrijblijvend ons informatiepakket aan!

Bekijk in dit filmpje hoe een onderzoeksdag verloopt.

Bijdrage aan de wetenschap

MeedoeKinderKennisCentrum aug 2014-109n aan YOUth levert geen persoonlijk voordeel op, maar jullie dragen wel bij aan wetenschappelijke kennis. Dankzij jullie leren onderzoekers meer over hoe de hersenen en het gedrag van opgroeiende kinderen zich ontwikkelen. De uitkomsten kunnen kinderen in de toekomst helpen. Bijvoorbeeld om zorg en onderwijs te verbeteren, of om te voorkomen dat jongeren in moeilijkheden raken.

Wat betekent meedoen voor mij en mijn kind?

We ontmoeten jullie voor het eerst als je kind 8, 9 of 10 jaar oud is. In totaal nodigen we jullie drie keer uit in het KinderKennisCentrum, tot je zoon of dochter maximaal 16 jaar is. We willen zo goed mogelijk onderzoeken hoe kinderen zich ontwikkelen terwijl ze opgroeien. Het is daarom belangrijk dat jullie meerdere jaren meedoen. Dit blijft altijd vrijwillig: jullie kunnen bij elke ronde aangeven of jullie wel of niet meedoen. Als jij of je kind wil stoppen kan dat altijd, ook tijdens de onderzoeksdag.

Bij elk bezoek bestuderen we het gedrag en de ontwikkeling van je kind met de volgende onderzoeken:

MRI-meting
We meten de hersenactiviteit in een MRI-scanner. Dat kan best spannend zijn. We hebben een speciale oefenscanner waarin kinderen eerst kunnen wennen. Meer over het MRI-onderzoek lees je hier.

Eyetracking
We meten het kijkgedrag van je kind met een speciale eyetracking-computer: deze registreert oogbewegingen terwijl je zoon of dochter naar filmpjes en plaatjes op het scherm kijkt.

Computertaken
Je kind voert een aantal korte taken op de computer uit. Hiermee komen we meer te weten over gedrag in sociale situaties, keuzegedrag en reactievermogen.

Puzzelen
Je kind puzzelt, speelt spelletjes en maakt rekensommen. Hiermee kijken we wat je kind allemaal al kan.

Ouder-kind interactie
Jullie voeren een gesprek en zoeken samen naar oplossingen. Wij maken een filmopname zodat de onderzoekers jullie interactie kunnen bestuderen.

Kinder Kennis Centrum 08 2015-294Lichaamsmateriaal
We nemen tijdens elk bezoek bij je kind bloed en wangslijmvlies,  een plukje hoofdhaar en wat speeksel af. Bij de ouder die meekomt nemen we eenmalig bloed en wangslijmvlies af. Uit dit lichaamsmateriaal kunnen we veel informatie halen, bijvoorbeeld over erfelijke eigenschappen (DNA), hormonen en afweerstoffen. Als jullie geen lichaamsmateriaal willen afstaan kunnen jullie nog steeds meedoen aan YOUth. Lees hier hoe wij lichaamsmateriaal afnemen.

Vragenlijsten
We vragen alle kinderen die meedoen, hun ouders of voogden en hun leerkracht om online vragenlijsten in te vullen. Ouders en kinderen kunnen dit (deels) tijdens de onderzoeksdag doen, of op hun gemak thuis. De vragenlijsten gaan onder andere over algemene informatie van de ouders, het verloop van de zwangerschap en de bevalling, de taal- en gedragsontwikkeling van het kind, de leefstijl en het welzijn van de ouder(s) en het kind.

tijdlijn tweede cohort

Waar moeten jullie rekening mee houden?

Een onderzoeksdag in het KinderKennisCentrum duurt ongeveer een hele werk- of schooldag. Kinderen kunnen hiervoor vrij vragen van school. Als jullie dit niet willen, kunnen jKinderKennisCentrum aug 2014-041ullie ook in het weekend komen. Jullie zijn verder tijd kwijt aan de vragenlijsten.  Sommige kinderen vinden het vervelend om stil te liggen in de MRI-scanner.

Toestemming

Voor ieder onderzoeksmoment teken je (en indien van toepassing de andere ouder of voogd) toestemmingsformulieren voor jezelf en je kind. De ondertekende formulieren neem je mee naar de onderzoeksdag. Lees hier waar je als deelnemer van YOUth toestemming voor geeft.

Wat gebeurt er als we iets ontdekken?

YOUth is een wetenschappelijk onderzoek, en geen screening op ontwikkelingsachterstanden of ziekten. Toch kan het gebeuren dat we bij toeval iets ontdekken.  Lees hier hoe we omgaan met dat soort toevallige ontdekkingen.

Lees ook