YOUth

Het laatste nieuws

YOUth-privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we voor YOUth een eigen privacyverklaring opgesteld. In deze verklaring geven we je uitleg over hoe we omgaan met je persoonsgegevens, onderzoeksgegevens en lichaamsmateriaal. Je leest hierin welke gegevens we verzamelen, met welk doel we je gegevens verzamelen en de bewaartermijn. Verder leggen we uit waar je precies toestemming voor geeft als je onze toestemmingsformulieren invult, en hoe je toestemming eventueel kan terug trekken. Lees hier onze privacyverklaring.

De privacyverklaring is een uitbreiding op de informatiebrochure en heeft daarom geen gevolgen voor jullie eerder verleende toestemming voor deelname aan YOUth.

Mocht je nog vragen hebben over privacy, dan kan je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van Universiteit Utrecht via privacy@uu.nl.