YOUth

Het laatste nieuws

Jeugdonderzoeker Elizabeth Buimer over MRI-onderzoek bij YOUth

Bij YOUth onderzoeken we de ontwikkeling van hersenen bij opgroeiende jongeren. Dat gebeurt op verschillende manieren. Een MRI-scanner is een van de methoden die we gebruiken. Maar waarom gebruiken we MRI en hoe gebruik je die foto’s dan voor onderzoek?

Aan het woord is YOUth-onderzoekster Elizabeth Buimer, zij weet veel over MRI-data. MRI is een veilige manier om foto’s te maken van hersenen van kinderen, jongeren en volwassenen. Je moet best lang stilliggen in de MRI-scanner. Dat is niet voor niets. Er worden namelijk verschillende soorten foto’s gemaakt met MRI. Zo kijkt Elizabeth naar de anatomie van de hersenen, dus hoe de hersenen zijn opgebouwd. “Ik kijk naar hoeveel witte en grijze stof in de hersenen zit. Maar ook naar de dikte van de hersenschors, de buitenste laag van de hersenen, en naar de verbindingen in de hersenen.”
Collega’s van Elizabeth kijken naar de activiteit van de hersenen.

MRI scan

Om de hersenen in actie te onderzoeken doen jongeren taakjes en opdrachten als ze in de MRI liggen. Bijvoorbeeld om te kijken hoe goed jongeren controle hebben over hun gedrag. Hier schreven we al eerder over in dit artikel.

Veranderende hersenen

Terug naar Elizabeth: waarom wil je weten hoe de hersenen zijn opgebouwd? “We willen weten of gebeurtenissen
in het leven van een jongere, invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Neem bijvoorbeeld een jongere die iets vervelends heeft meegemaakt zoals een scheiding, pesten of misschien zelfs wel het overlijden van iemand binnen het gezin. We willen graag weten of dat invloed heeft op de hersenontwikkeling.We vergelijken dat met de hersenenontwikkeling van jongeren zonder zo’n grote gebeurtenis. Het mooie aan YOUth is dat heel veel jongeren meedoen. We kunnen dus goed onderzoeken of zo’n gebeurtenis de hersenontwikkeling van de meeste jongeren op dezelfde manier verandert of dat het verschilt van persoon tot persoon.” Of een jongere iets heeft meegemaakt halen de onderzoekers uit de vragenlijsten. Natuurlijk kan Elizabeth nooit zien om welke deelnemer het gaat. Zij ziet alleen codes (zie ook onze pagina over privacy).

Nieuwe meetronde: rondom 12

Inmiddels worden de eerste jongeren uitgenodigd voor de volgende meetronde: rondom 12. Deze jongeren zijn 3 jaar geleden voor het eerst bij ons geweest en mogen dus een tweede keer langs komen. Om de resultaten van de eerste meting te kunnen vergelijken is het belangrijk dat we dit keer weer precies dezelfde dingen meten, bij dezelfde jongeren, op dezelfde manier. Ook voor Elizabeth haar onderzoek is dit belangrijk. Ze onderzoekt immers of de hersenen van jongeren die zo’n grote gebeurtenis hebben meegemaakt, zich anders ontwikkelen als ze ouder worden. Dit klinkt misschien allemaal makkelijk. Maar dat is het niet. Elizabeth: “We weten dat jongeren allemaal hun eigen ontwikkeling doormaken. Het is dus zoeken naar hele kleine verschillen.”

Bij YOUth wordt veel onderzocht: van MRI tot oogbewegingsonderzoek, van taken op de computer, tot puzzels maken en vragenlijsten. “Voor mij als onderzoeker is YOUth daarom zo bijzonder. Naast de hersenfoto’s is er veel meer andere data beschikbaar. Zo kunnen we een goed beeld krijgen van waarom de hersenen van jongeren onderling verschillen en of deze verschillen samenhangen met het gedrag en het welzijn van de jongeren. Er zijn jongeren die het gelukkig heel goed doen ook al hebben ze iets vervelends meegemaakt. Kan je dat terugzien in de hersenen? Dat wil ik weten!”