YOUth

Het laatste nieuws

Vidi-subsidie voor YOUth-onderzoeker Caroline Junge

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan ontwikkelingspsycholoog Caroline Junge een Vidi-beurs toegekend. Met deze prestigieuze subsidie is 800.000 euro gemoeid, een bedrag dat onderzoekers kunnen gebruiken om een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen. Caroline wil achterhalen wat de rol van heel vroege breinontwikkeling is bij de verschillen in taalontwikkeling.

Brein en taal

Caroline wil zich in haar onderzoek richten op de individuele verschillen in hoe snel kinderen hun taal ontwikkelen. “We weten al dat het taalaanbod van de ouders erg belangrijk is. En hoe het kind zelf spraak verwerkt is eveneens van belang. Maar er moeten meer factoren zijn die de verschillen in taalontwikkeling voorspellen. De breinontwikkeling bijvoorbeeld.” In de vroegste kindertijd is het brein enorm in ontwikkeling. “In deze vroege breinontwikkeling zijn er ook veel individuele verschillen tussen de kinderen. Onbekend is echter of deze vroege verschillen in breinontwikkeling ook gelinkt zijn aan latere taalontwikkeling. Dat wil ik nu met mijn team goed gaan bekijken, zowel in de prenatale tijd, als in de vroege babytijd.”

Meer dan 2000 kinderen

Om dit te kunnen onderzoeken, maakt Caroline gebruik van het YOUth-onderzoek waarbij de vroege breinontwikkeling wordtvastlegt. Binnen dit onderzoek is de afgelopen jaren van meer dan tweeduizend kinderen de hersenontwikkeling gemeten. Junge: “Die metingen werden al tijdens de zwangerschap van hun moeder verricht, met 3D-echo’s. En ook wat later, in de babytijd; met EEG. Aangezien deze kinderen inmiddels wat ouder zijn, is het voor ons nu mogelijk om hun complete taalvaardigheden in kaart te brengen.” Uiteindelijk hoopt de Utrechtse jeugdonderzoeker hiermee aan te tonen wat de rol van breinontwikkeling is op de verschillen in taalontwikkeling.