YOUth

Blogs

Rechten, veiligheid en welzijn van onderzoeksdeelnemers. Hoe wordt dat geregeld?

Deze blog schrijven wij voor jou als deelnemer aan het YOUth-onderzoek. Zonder deelnemers, geen onderzoek zeggen we vaak. Dat betekent dat jij super belangrijk bent voor ons! Daarom bieden we je een kijkje achter de schermen: verschillende medewerkers schrijven in deze blog over hun werk voor YOUth.

Deze blog is van Juliëtte van der Wal, beleidsmedewerker METC-zaken.

Wat dat inhoudt? Ik ben de spil tussen het dagelijks bestuur van YOUth en de METC. Dat betekent dat ik de wensen van onze onderzoekers vertaal in protocollen, waarbij ik rekening houd met de wetten en regels waar we ons aan moeten houden. Voordat we het protocol mogen gebruiken wordt het voorgelegd aan een ethische toetsingscommissie, voor  YOUth is dat de METC NedMec.

Wat is de METC?

METC staat voor de Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC). Deze commissie toetst voorstellen van wetenschappelijk onderzoek dat onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) valt. De commissie bepaalt dan onder andere of de rechten, veiligheid en het welzijn van de deelnemers wel wordt gewaarborgd.

In zo’n commissie zitten allerlei mensen met een verschillende achtergrond, zoals een jurist, een epidemioloog en een proefpersoon vertegenwoordiger. Vanuit hun eigen invalshoek bekijken zij het onderzoeksvoorstel en of dat aan de wetten, regels en richtlijnen voldoet.

Naast de METC is er ook iemand van het UMC Utrecht die steekproefsgewijs controleert of we ons aan de regels en goedgekeurde protocollen houden. Het ziekenhuis heeft als beleid dat er een onafhankelijke controleur is die toezicht houdt op onderzoeken die daar worden uitgevoerd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of alle toestemmingsformulieren wel helemaal zijn ingevuld en of onze logboeken aanwezig zijn.

Wat heeft dat te maken met YOUth?

Bij YOUth doen we gezondheidsonderzoek bij minderjarigen. Daardoor valt ons onderzoek onder de WMO en moet het getoetst worden door een erkende ethische commissie. Toen wij startten met het indienen van ons onderzoeksvoorstel was het bijna niet mogelijk om jonge, gezonde deelnemers te toetsen. Het kon wel, maar onder hele strenge voorwaarden omdat de deelnemers namelijk geen direct voordeel halen door mee te doen aan het onderzoek. De belasting was te groot in vergelijking met de opbrengst voor het kind. Door een wijziging in de WMO is dat een stuk makkelijker geworden, omdat men heeft ingezien dat onderzoeken zoals YOUth de maatschappij van de toekomst helpen en dus heel belangrijk zijn.

YOUth is nu natuurlijk al een tijdje bezig, dus wat ik nu nog doe? Onderzoekers hebben YOUth jaren geleden bedacht. Nieuwe wetenschappelijke kennis en wijzigingen in wetten en regels zorgen ervoor dat de protocollen steeds aangepast moeten worden. Daarnaast ben ik druk met het coördineren van de administratie. Al onze data wordt op een transparante manier opgeslagen, zodat onze resultaten in de toekomst goed herleidbaar zijn.

Lees ook de blog van YOUth-medewerker Pascal Pas over hoe we omgaan met privacygevoelige informatie uit MRI-scans.