Logo Universiteit Utrecht

YOUth

Het laatste nieuws

Extra onderzoek voor YOUth Baby & Kind

Nieuwe methode om kijkgedrag en non-verbaal gedrag te meten

Via het YOUth-onderzoek bieden we soms extra onderzoek aan. Op dit moment worden de deelnemers van YOUth Baby & Kind met een kindje van 6-18 maanden uitgenodigd voor zo’n extra onderzoek. Dit onderzoek hoort dus niet bij de gewone meetdag van YOUth. Het is een onderzoek waarvoor deelnemers apart naar Universiteit Utrecht komen en het lijkt op het onderdeel ouder-kind interactie van het YOUth-onderzoek. Ouders die in aanmerking komen ontvangen extra informatie. Deelname is uiteraard vrijwillig.

Waarom extra onderzoek?

Door nieuwe wetenschappelijke kennis of door nieuwe technologie ontstaan er steeds nieuwe manieren om de onderzoeksvragen van YOUth te beantwoorden. Als de onderzoeksvraag past bij YOUth wordt een extra onderzoek opgezet. We bieden deelnemers de mogelijkheid om mee te doen aan dit extra onderzoek.

Uitleg van dit onderzoek

Interactie met de omgeving is voor kinderen belangrijk voor het aanleren van vaardigheden, zoals taal. Ouders en kinderen communiceren niet alleen door te praten, maar ook door non-verbaal gedrag. Bijvoorbeeld door ergens naar te kijken of door lichaamsbewegingen. Met dit onderzoek wordt een nieuwe methode onderzocht om kijkgedrag en andere non-verbale signalen te registreren als ouders met hun kind spelen en praten.
Tijdens het onderzoek zit de ouder aan tafel tegenover het kind. Tussen hen in staan twee apparaten die oogbewegingen meten (eye–trackers). Deze apparaten meten waar zij naar kijken als zij met elkaar spelen. Deelnemers krijgen drie taken. Het zijn korte taken om de aandacht van het kind te trekken en vast te houden. Voorbeelden van opdrachten zijn: een gesprek uitbeelden met twee handpoppen, een beker naar je mond brengen of een telefoon aan je oor houden. Tijdens deze opdrachten houden we in de gaten waar de ouder en het kind naar kijken. Dit onderzoek duurt ongeveer 20-25 minuten inclusief de uitleg.

De onderstaande video geeft een uitleg over dit onderzoek.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem contact met ons op via youth@youthonderzoek.nl of 0800 400 3040.