Logo Universiteit Utrecht

YOUth

Interviews met onderzoekers

Artikel: Hoe kunnen we kinderen helpen om gezond op te groeien na een moeilijke start?

Baby’s die te vroeg geboren zijn of waarbij de geboorte met veel complicaties verliep, overleven nu vaker dan ooit tevoren. Door hun verstoorde hersenontwikkeling, worstelt echter de helft van deze kinderen met langdurige problemen met hun gezondheid, mentale welbevinden en ontwikkeling, waaronder problemen met taal, leren, emotionele regulatie, sociaal functioneren of gedrag. Wetenschappers in Utrecht beginnen de relatie tussen de hersenen en de ontwikkeling van kinderen te ontrafelen. Het YOUth-onderzoek is daar een onderdeel van. In dit artikel lees je waarom onderzoek zoals YOUth belangrijk zijn voor het helpen van kinderen.

“Het YOUth-onderzoek is een grote stap om beter te kunnen voorspellen welke kinderen gedrags-, psychologische of psychiatrische problemen zullen ontwikkelen.”

Chantal Kemner, Hoofdonderzoeker YOUth