Logo Universiteit Utrecht

YOUth

Nieuws & Blog

Eerste resultaten coronavragenlijsten via het YOUth-onderzoek

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het coronavirus. Niet alleen naar het virus zelf, maar ook naar wat het doet met onze samenleving. De onderzoekers van YOUth zijn benieuwd hoe ouders en kinderen omgaan met een situatie als deze, en wat de invloed is op de gezondheid en het welzijn van kinderen. Daarom vroegen we deelnemers van YOUth extra vragenlijsten in te vullen, met vragen over gezondheid, aanpassingen thuis, op school en werk, en hoe ouders en kinderen dit ervaren.

De vragenlijsten zijn in de afgelopen periode 2x verstuurd, en worden ook de komende tijd nog verstuurd. Het YOUth-onderzoek had sinds het begin van de pandemie ongeveer 3.200 deelnemers verdeeld over twee groepen YOUth: YOUth Baby & Kind en YOUth Kind & Tiener. Allemaal kregen zij de vraag om deze extra vragenlijsten in te vullen.

In dit bericht vind je een overzicht van de resultaten van de eerste 2 rondes. De eerste ronde vragenlijsten was in de periode van 23 april – 10 mei 2020, de tweede ronde was tussen 19 mei – 15 juni 2020.

 Algemene gegevens

Van de ongeveer 3.200 deelnemers vulden in de eerste ronde 1.137 deelnemers de vragenlijsten in. In de 2e periode steeg dat aantal naar 1.568 deelnemers. Bij de groep Baby & Kind deden 595 deelnemers mee in beide rondes. Alleen moeders vulden de vragenlijsten in. Bij de groep Kind & Tiener namen 382 ouders deel aan beide rondes. Ouders vulden de vragenlijsten in over hun kind. De kinderen zelf vulden geen vragenlijsten in.

Hieronder vind je een tijdlijn van de coronamaatregelen in Nederland in relatie tot de vragenlijst rondes. In de tabel staat algemene informatie over de deelnemers die de vragenlijsten invulden. Een leuk feitje is dat deelnemers uit de groep Kind & Tiener vooral in een dorp of kleine stad wonen, terwijl in de groep Baby & Kind ook veel deelnemers in een grote stad wonen.

 

Gevolgen door COVID-19

De grootste verandering tussen ronde 1 en ronde 2 was dat de scholen weer gedeeltelijk openden. Daarnaast konden meer moeders naar hun werk in ronde 2. Zowel in ronde 1 als in ronde 2 kwamen deelnemers uit beide groepen nauwelijks in aanraking met COVID-19. Binnen de familie heeft COVID-19 voor de meeste deelnemers gelukkig geen grote gevolgen gehad. Onder de deelnemers die wel gevolgen rapporteerden voor familieleden, was het meest voorkomend een ziek familielid of een familielid met minder inkomen.

 

Invloed van coronacrisis op de gemoedstoestand

In beide groepen is de meerderheid niet eenzaam vóór het ontstaan van de coronacrisis. Tijdens de crisis neemt het aantal personen dat zich enigszins eenzaam en erg eenzaam voelt toe. Een aantal deelnemers dat zich eenzaam voelt, voelt zich minder eenzaam na de eerste versoepelingen van de maatregelen.

Ook het aantal personen dat aangeeft gelukkig te zijn, daalt tijdens de crisis. En in de 2e helft van de crisis zijn meer moeders en kinderen ongelukkiger dan voor de crisis.

 

Positieve en negatieve veranderingen door de coronacrisis

Binnen de vragenlijsten was ook ruimte om persoonlijke veranderingen door de coronacrisis in te vullen. Bepaalde woorden werden veelvuldig gebruikt en zijn hieronder weergegeven in woordwolken. De woorden die het vaakst genoemd werden zijn het grootst afgebeeld. Stopwoorden zijn niet meegenomen.

Niet geheel onverwacht heeft deze crisis voor schoolkinderen de meeste invloed op school en het schoolwerk. Bovendien geven ouders aan dat kinderen sociale contacten missen. Voor ouders zorgt de crisis vooral voor veranderingen in het werk en levert het zorgen op. Zwangere deelnemers geven aan hoe de coronacrisis hun zwangerschap beïnvloedt. Toch zijn er niet alleen negatieve veranderingen: deelnemers geven aan meer met elkaar thuis te zijn, meer rust te ervaren en meer tijd te hebben.

Deze data-analyse is gedaan door Elizabeth Buimer, MSc. & Anouk Vroegindeweij, MSc.
Datum: september 2020