Logo Universiteit Utrecht

YOUth

Agenda

11 april 2019
18:45 - 20:30
KinderKennisCentrum, Genevelaan 4-6 in Utrecht (Utrecht Science Park)

YOUth-lezing: Zorgende moeders & broodwinnende vaders

Hoe onze keuzes door genderstereotypen minder vrij zijn dan we denken

‘Hoe doe jij dat eigenlijk, werk en gezin met elkaar combineren?’ Het is een vraag die veel moeders voorgeschoteld krijgen. Waarom stellen we deze vraag eigenlijk zelden aan vaders? Door gendernormen in onze maatschappij, bestaat het beeld dat vrouwen voorrang geven aan zorg voor hun kind(eren) en dat de man de kostwinner is. Is de man juist huisvader en de vrouw de carrièretijger? Dan is die man wel een beetje een watje…

Vind jij het juist helemaal prima als de rollen zijn omgedraaid? Uit onderzoek blijkt dat, ondanks deze opvatting, de invloed van genderstereotypen nog steeds onbewust kan doorsijpelen in ons oordeel over anderen en onze eigen keuzes en gedrag. Ook wijst onderzoek uit dat ouders zich tijdens het opgroeien van hun kind steeds ‘traditioneler’ gaan gedragen. De vrouw blijft bijvoorbeeld vaker thuis als het kind ziek is en de man zorgt ondertussen dat er brood op de plank komt. Als er een zogenoemd ‘werk-familieconflict’ is, voelt de vrouw zich bovendien eerder schuldig dan de man.

Live experiment

Tijdens de YOUth-lezing ‘Zorgende moeders & brood winnende vaders’ bespreken we niet alleen de recente uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek, maar doen we ook experimentjes die inzicht geven in de invloed van genderstereotypen op je eigen gedrag.

Lianne Aarntzen en Larisa Riedijk

Lianne Aarntzen, behalve promovendus zelf ook moeder, onderzoekt hoe normen in de maatschappij onze schuldgevoelens en werk-familie keuzes beïnvloeden. Promovendus Larisa Riedijk onderzoekt waarom mannen en vrouwen zich tijdens het ouderschap traditioneler gaan gedragen. Allebei werken ze bij de afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht. Ook zijn ze lid van Belle Derks’ Lab, waar de effecten van stereotypen voor vrouwen en etnische minderheden bestudeerd worden.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor iedereen met een interesse in hoe genderstereotypen het gezin en met name de taakverdeling tussen ouders beïnvloeden. Ben je zelf ouder? Tijdens de lezing zal het niet alleen een feest der herkenning zijn, maar we geven ook tips. Hoe kun je als koppel de invloed van gendernormen die de maatschappij ons oplegt beperken? We nodigen je dan ook uit om samen met je partner te komen.

Programma

18.45 uur      ontvangst met koffie en thee

19.00 uur      welkom en start lezing

20.30 uur      afsluiting

Datum

Donderdagavond 11 april 2019

Locatie

KinderKennisCentrum van de Universiteit Utrecht aan de Genevelaan 4-6 in Utrecht (Utrecht Science Park).

Aanmelden

Vul het formulier via deze link in. Deelname is gratis. Ken je nog iemand die dit interessant vindt? Introducés zijn van harte welkom!

Wil je alvast meer weten over de inhoud van de lezing? Lees het artikel van Lianne Aarntzen en Larisa Riedijk op Sociale Vraagstukken.

Bekijk ook