YOUth

Het laatste nieuws

YOUth als versneller voor verder onderzoek

Twee onderzoekslocaties en ruim 2.600 deelnemers: het YOUth-onderzoek is op dreef! De helft van de beoogde 6.000 deelnemers ligt hiermee binnen handbereik. Zo’n groot onderzoek is binnen de sociale wetenschappen uniek. Zomaar een greep uit de data die al verzameld zijn: 96.179 ingevulde vragenlijsten, 3.085 echo’s, 1.267 MRI-metingen en 3.649 EEG-metingen. Wat komt er bij kijken om zo’n groot onderzoek uit te voeren? Een blik achter de schermen bij YOUth.

Jacobine Buizer, uitvoerende directeur bij YOUth: “2.600 deelnemers, dat is echt heel veel! Maar we zijn er nog niet. Het werven van deelnemers is geen makkelijke opgave. We vragen mensen om mee te doen zonder dat ze daar op korte termijn iets voor terugkrijgen.” Er wordt op veel plekken geworven, via scholen, verloskundigenpraktijken, de GGD, markten en Moeders voor Moeders. Ouders en kinderen leveren met hun deelname een bijdrage aan de wetenschap. “Om iets terug te doen proberen wij deelname zo leuk mogelijk te maken, tijdens de onderzoeksdag in het KinderKennisCentrum maar ook daarbuiten. We organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor onze deelnemers zoals kindercolleges en lezingen voor ouders.”

Jacobine Buizer-Voskamp

Jacobine Buizer-Voskamp

Puzzelen

En dan is er de logistiek. Met zoveel deelnemers en verschillende metingen is het zoeken naar efficiënt gebruik van ruimtes en personeel. Kinderen worden langere tijd gevolgd en dat betekent dat er steeds nieuwe onderzoeksrondes bijkomen, die naast elkaar worden uitgevoerd. Deelnemers die beginnen tijdens de zwangerschap komen bijvoorbeeld weer terug als hun kindje 5 en 10 maanden oud is en daarna weer rond 3 en 6 jaar. Dat zijn 5 meetrondes die naast elkaar lopen. “Zodra de puzzel is opgelost, komt er weer iets nieuws bij. Dat maakt het YOUth-onderzoek juist zo dynamisch!”, aldus Buizer.

“Inmiddels hebben we al veel kennis opgedaan die we graag met anderen delen” – uitvoerend directeur Jacobine Buizer

Terugkerende deelnemers zijn essentieel

De ontwikkeling van kinderen met focus op hersenen en gedrag, daar draait het om bij YOUth. Epidemioloog Charlotte Onland licht toe: “We willen weten waarom het ene kind zonder problemen opgroeit en het andere niet.” Als kinderen niet kunnen meekomen kan dat grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld vervroegd schooluitval. Problemen met grote gevolgen voor het kind maar ook voor de maatschappij. “Een langlopende studie zoals YOUth is de enige manier om echt goed te onderzoeken waarom het soms moeilijker gaat omdat je hetzelfde kind gedurende zijn of haar leven volgt.” Buizer vult aan: “Omdat wij kinderen al vanaf het begin volgen, kan je beter terugkijken of er toen al dingen zichtbaar waren die bij dat kind anders waren ten opzichte van de groep kinderen die het wel redt.”

Wat levert YOUth op?

Charlotte Onland-Moret, cohortmanager YOUth

Charlotte Onland-Moret

Onland hoopt dat YOUth veel kennis oplevert over het mechanisme dat leidt tot afwijkingen in het gedrag. Wat zorgt er voor dat het soms mis gaat? Kennis over het mechanisme geeft bovendien ook kennis over hoe je kan ingrijpen. Daarbij gaat het niet om kinderen met bekende diagnoses zoals ADHD of autisme. Buizer: “Onze resultaten zijn juist interessant voor kinderen zonder diagnose, die daar tegenaan schuren. Zoals kinderen die snel afgeleid zijn, wat echt een probleem kan zijn in een maatschappij waar constant afleiding is. Met de kennis uit YOUth komen kinderen die mogelijk problemen tegenkomen eerder in beeld en weten we beter wat zij nodig hebben om zich wel goed te ontwikkelen.”

“Je moet een onderzoek nooit helemaal als een opzichzelfstaand project zien” – epidemioloog Charlotte Onland

YOUth als versneller

Maar wat die kennis precies is, kunnen Buizer en Onland nu nog niet zeggen. Onland: “We ontwikkelen met YOUth bijvoorbeeld geen tools voor ouders en leerkrachten. Maar we zorgen wel voor kennis om deze tools te kunnen maken.” Maar het is ook niet zo dat YOUth pas wat oplevert als alle metingen klaar zijn. “Het kan best snel gaan. Je moet een onderzoek nooit helemaal als een opzichzelfstaand project zien. YOUth doet onderzoek naar de mechanismen en terwijl we daar mee bezig zijn, ontwikkelen andere mensen interventies. Die twee moeten op elkaar inspelen”, vertelt Onland. “Ons onderzoek creëert allemaal haakjes door de mechanismen in kaart te brengen en aan die haakjes kunnen andere onderzoekers hun onderzoek ophangen. YOUth is een versneller, het zet ander onderzoek in gang”, voegt Buizer toe.

De MRI-scanner in bij YOUth Kind & Tiener

Aangehaakt

Om ‘haakjes’ te creëren is het belangrijk dat andere onderzoekers van het bestaan van YOUth weten, bijvoorbeeld via publicaties. Maar ook door veel over het onderzoek te praten met andere onderzoekers, bijvoorbeeld via het onderzoeksthema Dynamics of Youth van de Universiteit Utrecht. Daar komt bij dat niet alleen de inhoud van YOUth belangrijk is om te delen, maar ook de infrastructuur om data te verzamelen en uit te geven. Buizer: “Inmiddels hebben we al veel kennis opgedaan die we graag met anderen delen.” Onlangs werd het datamanagement plan YOUth gepubliceerd. Onland en Buizer roepen onderzoekers dan ook op om contact met hen op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Onland: “We willen graag dat onze data zo breed mogelijk worden ingezet door zoveel mogelijk mensen.”