Logo Universiteit Utrecht

YOUth

thema-avond-orde

Agenda

13 februari 2019
19:15
KinderKennisCentrum van de Universiteit Utrecht aan de Genevelaan 4-6 in Utrecht (Uithof).

Thema-avond: Orde houden in de klas

Beste leerkracht,

Graag nodigen we je uit voor onze YOUth-workshop ‘Orde houden in de klas’ op woensdagavond 13 februari 2019.

Orde houden in de klas bekeken door een interpersoonlijke bril

“Ik probeer elke les weer fris te starten en complimenten te geven, maar merk dat ik, naarmate de les vordert, toch telkens weer in conflict kom met deze leerling.”(Tom, leerkracht met  1 jaar leservaring). 

Herkenbaar? Interacties die jij als docent hebt met je leerlingen kunnen je werkbeleving beïnvloeden en ervoor zorgen dat je met plezier of juist met tegenzin naar je werk gaat. In deze workshop kijken we aan de hand van een bepaald model, het interpersoonlijk model, naar zowel positieve als problematische interacties met leerlingen. Naast een presentatie over de theorie en onderzoeksbevindingen, proberen we situaties uit je eigen dagelijkse praktijk te duiden met behulp van dit model. Het doel van de workshop is het eigen maken van dit denkkader zodat je het kunt inzetten bij de reflectie op en omgang met lastige docent-leerling interacties.

Deze workshop wordt begeleid door Luce Claessens van de Universiteit Utrecht. Zij is antropologe, onderwijspsychologe en universitair docent aan de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt docent-leerlingrelaties in het voortgezet onderwijs vanuit het perspectief van de docent.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs. Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers.

Programma

19.15 uur      ontvangst

19.30 uur      welkom en start workshop

20.30 uur      afsluiting en borrel

Datum

Woensdagavond 13 februari 2019

Locatie
KinderKennisCentrum van de Universiteit Utrecht aan de Genevelaan 4-6 in Utrecht (Uithof).

Aanmelden?

Vul het formulier via deze link in. Deelname is gratis.

Ken je nog iemand die dit interessant vindt? Introducés zijn van harte welkom!