Logo Universiteit Utrecht

YOUth

Nieuws & Blog

Denk mee over de Kennisagenda Jeugd

Jongetje met loep

Wil jij als ouder of professional meebepalen waar het onderzoek naar kinderen en jongeren zich op moet richten? Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)  laat je meedenken over de nieuwe kennisagenda Jeugd voor de Nationale Wetenschapsagenda.

De Nationale Wetenschapsagenda  heeft bijna 12.000 vragen verzameld die de Nederlandse bevolking stelt aan de wetenschap, en gebundeld in 25 routes.  Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is een van die routes, met als hoofdvraag:

Wat hebben kinderen en jongeren nodig aan opvoeding, onderwijs en begeleiding zodat zij nu en in de toekomst positief kunnen bijdragen aan de samenleving in de 21ste eeuw?

Vul de vragenlijst in

De nieuwe kennisagenda Jeugd vormt de basis voor het jeugdonderzoek van de toekomstHet doel: een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Daar kun jij een bijdrage aan leveren.

Wil jij ervoor zorgen dat onderwerpen en ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn een plek krijgen in onderzoek? Vul dan de vragenlijst in op de website van NRO. Dat kan tot en met zondag 8 april. Er is een vragenlijst voor professionals en een vragenlijst voor ouders en verzorgers.