Logo Universiteit Utrecht

YOUth

Nieuws & Blog

Geen witte jassen te bekennen

Onderzoeker in ontwikkeling

Ik vertelde in mijn eerste blog waar mijn interesse voor het onderzoek vandaan komt, en beloofde jullie mee te nemen in de zoektocht naar wat het inhoudt om jeugdwetenschapper te zijn. Deze keer sprak ik met Soundry Staats, die als onderzoeker bij YOUth een promotietraject doorloopt: een eigen onderzoeksproject van 3 tot 5 jaar, met als resultaat een proefschrift en een felbegeerde doctorstitel.

Soundry Staats

Soundry Staats

Ver-van-mijn-bed-show

Het lijkt mij heel erg tof om je zo te mogen verdiepen in een project voor een aantal jaar en zelfstandig onderzoek te mogen doen binnen een onderzoeksgroep. Echter, het is nu nog een beetje een ver-van-mijn-bed-show. Om die show iets dichterbij te halen interviewde ik promovenda Soundry, over haar eigen ervaringen en onderzoek.

Toen Soundry begon aan haar onderzoeksmaster (Development and Socialisation in Childhood and Adolescence) heeft ze vooral de nadruk gelegd op de rol van opvoeding door ouders en de relatie tussen het kind en de ouders. “Omdat dit juist factoren in de ontwikkeling zijn die je kunt beïnvloeden” geeft Soundry aan.

De overgangsfase van kinderen

De vraag die Soundry stelt in haar eigen onderzoek is ‘Wat is de relatie tussen opvoeding door ouders, de zelfregulatie van kinderen en het psychosociale functioneren van die kinderen?’ Maar wat betekent dat nou precies?

  • Zelfregulatie kun je omschrijven als de omgang met je eigen emoties, gedachten en gedrag, en ook het sturen van je gedrag. Bijvoorbeeld: als jouw kind zich verdrietig voelt, hoe gedraagt het zich dan?
  • Zelfregulatie blijkt een belangrijke vaardigheid te zijn voor de ontwikkeling van het psychosociale functioneren. Daaronder verstaan we het welzijn en de sociale vaardigheden van het kind.
  • De ontwikkeling van zelfregulatie wordt op zijn beurt weer beïnvloed door het gedrag van ouders naar kinderen toe, de opvoeding.

Al deze begrippen staan dus in verband met elkaar, en Soundry onderzoekt hoe die relaties nou precies werken bij kinderen van 8 t/m 14 jaar. Kinderen van die leeftijd zitten in een zogenoemde ‘overgangsfase’. De invloed van vriendjes wordt in deze fase groter en kinderen gaan van de basisschool naar de middelbare school, wat natuurlijk de nodige veranderingen met zich meebrengt. Het reguleren van emoties, gedachten en gedrag die gepaard gaan met deze veranderingen is in deze periode dus erg interessant.

Lees verder onder de foto.

Ouders handvatten bieden

Je zult je afvragen… hoe meten wij al die verschillende dingen op zo’n onderzoeksdag? Veel informatie over de opvoeding komt uit vragenlijsten die onze deelnemers invullen. Als je bij ons op het KinderKennisCentrum komt, voer je ook gesprekken met je kind waardoor we kunnen zien hoe jullie met elkaar omgaan. Je kind doet daarnaast verschillende computertaken en een oogbewegingsonderzoek. Lees hier meer over deze onderzoeken.

Spelen in het KinderKennisCentrum

En, als dit onderzoek straks afgerond is, wat kunnen we dan met de resultaten? “Wanneer we weten dat bepaalde gedragingen van ouders belangrijk zijn voor de positieve ontwikkeling van de regulatieve vaardigheden van kinderen, dan kunnen we ouders daar adviezen over geven.” Dit vindt Soundry het mooie aan dit onderzoek: “Je kunt ouders handvatten bieden, wat uiteindelijk kan bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen.”

 

Geen onderzoekers in witte jassen

Misschien lijkt het nu alsof Soundry alleen maar achter haar laptop zit en onderzoeksverslagen aan het typen is. Het tegenovergestelde is echter het geval. Soundry is namelijk zelf ook één van de meetassistenten binnen YOUth (net als ik!). “Je bent de hele dag bezig met het afnemen van testjes bij een kind, en je leert een ouder en een kind op zo’n meetdag ook echt een beetje kennen. Dat is erg leuk!” Daarnaast werkt Soundry als docent op de Universiteit Utrecht en begeleidt ze scripties van studenten.

Ouder-kind interactie

Ouder-kind interactie

Waar ik in ieder geval achter ben gekomen is dat je op het KinderKennisCentrum geen onderzoekers tegen zult komen in witte jassen. Soundry staat midden in haar eigen onderzoek omdat ze zelf voor een deel haar data verzamelt. Juist de actieve betrokkenheid en de afwisseling tussen taken, zoals het lesgeven, maken het werk interessant. Hoe zou dit bij andere onderzoekers zijn?

 

 

In de volgende blog vertel ik jullie meer over het promotietraject dat Roy Hessels doorloopt en ga ik verder in op de oogbewegingsonderzoeken die we hier uitvoeren.

Ook interessant

InRianne Hamer haar blog neemt onderzoeksassistent (en onderzoeker in ontwikkeling) Rianne Hamer je mee in haar zoektocht: wat houdt het in om jeugdwetenschapper te zijn?